เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

50

ผู้บริจาค
71% บริจาคแล้ว
107,368฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

ไฟรักกรองฝุ่นไฟป่า มอบอากาศสะอาดให้เด็กเล็ก

Love4Air

คุณสามารถสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องกรองอากาศสำหรับศูนย์เด็กเล็ก 100 แห่งในจ.เชียงใหม่