เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

92

ผู้บริจาค
83% บริจาคแล้ว
125,112฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

ไฟรักกรองฝุ่นไฟป่า มอบอากาศสะอาดให้เด็กเล็ก

Love4Air

สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องกรองอากาศสำหรับศูนย์เด็กเล็ก 100 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่