เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

100,000฿

เป้าหมาย

394

ผู้บริจาค
31% บริจาคแล้ว
31,837฿
ระดับที่ 2 เป้าหมาย

อบรมนักเรียนด้อยโอกาส ด้านการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี

SATI Foundation

ทุก 200 บาท คุณสามารถสนับสนุนการอบรมวิธีการดูแลสุขภาพ ให้นักเรียน 1 คน