Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนสามารถระบายความเครียดหรือความรู้สึกเศร้าของตัวเองได้โดยไม่ต้องเกรงกลัว

สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนสามารถระบายความเครียดหรือความรู้สึกเศร้าของตัวเองได้โดยไม่ต้องเกรงกลัว

ทุก 100 บาท สามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อสื่อสาร กับอาสาสมัครหัวใจมีหูที่ผ่านการอบรมจากกรมสุขภาพจิตแล้ว ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Sati App

บริจาคแล้ว 76%

38,014฿ ระดับที่ 1

Sati App เป็นแอพพลิเคชั่นมือถือที่เชื่อในพลังของการฟังด้วยใจ เราให้บริการการฟังตามความต้องการโดยเชื่อมโยงผู้ใช้กับอาสาสมัครผู้ฟังที่ได้ผ่านการฝึกการฟังด้วยใจมาแล้ว ซึ่งทางแอพไม่ได้มีการเก็บค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

Sati App ได้มีการเปิดตัวในปี 2564 และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่หนึ่งของแอพพลิเคชั่น ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเพิ่มการใช้ AI และ Machine Learning เพื่อตรวจจับระดับความเครียดของผู้โทรเพื่อให้สามารถให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดแก่พวกเขาได้

ปัญหา

นับตั้งแต่การพัฒนา Sati App เริ่มต้นในปี 2561 เราได้ทำการตรวจสอบสาเหตุและผลกระทบต่างๆของสุขภาพจิตในสังคมไทย

ในปี 2563 จำนวนอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นเป็น 7.35 ต่อประชากร 100,000 คนโดยสะสมเป็นกว่า 5,086 คน นั่นหมายความว่าทุกๆ 10 นาทีจะมีคน 1 คนพยายามฆ่าตัวตายในประเทศไทย

Screen Shot 2564-04-28 at 15.40.53

มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้คนคิดที่จะจบชีวิตตัวเอง สาเหตุหลักสองประการคือสุขภาพจิตและ / หรือปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่ซับซ้อนเช่น:

  • สถานะทางสังคม
  • การไม่เข้าใจกลุ่ม LGBTQ+
  • ปัญหาครอบครัว
  • ความสัมพันธ์
  • ปัญหาทางการเงิน (หนี้สิน)
  • การใช้สารเสพติด
  • การติดแอลกอฮอล์

ดังที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้สุขภาพจิตถูกตีตราอย่างกว้างขวาง นั่นเป็นเพราะหลายคนยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพจิตว่าเป็นปัญหาสุขภาพ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือหรือจ่ายได้

เมื่อเราดูความสามารถในการจ่ายและการเข้าถึงได้ในการดูแลสุขภาพจิตในประเทศไทย เรามีเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจิต 1 คนต่อทุกๆ 250,000 คน

ยิ่งไปกว่านั้นค่าใช้จ่ายเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนอาจมากกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลถึง 400% 

Screen Shot 2564-04-28 at 15.42.44

แนวทางแก้ไข:

ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวที่อาศัยอยู่กับโรคซึมเศร้าและโรคจิตเภททำให้ Sati App ได้รับการพัฒนา Sati App เป็นแอพพลิเคชั่นมือถือที่ให้การสนับสนุนโดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัย และเชื่อมโยงผู้ชายเข้ากันอาสาผู้ฟังของเราเพื่อสนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพจิต จากข้อมูลของ WHO การสนับสนุนจากการฟังเสามารถใช้เป็นการแทรกแซงระยะแรกสำหรับคนที่มีความทุกข์ได้

หลายคนที่เครียดอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องได้รับการดูแลทางจิตใจจากนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ อย่างไรก็ตามการมีใครสักคนรับฟังพวกเขาก็สามารถลดระดับความเครียดได้เช่นกัน แต่ถ้าได้มีการประเมินว่าจะต้องมีการดูแลโดย นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ ทางเราก็จะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

Sati App จะทำงานเป็นระบบกรองเพื่อเชื่อมโยงหรือให้ข้อมูลกับผู้ที่ต้องการการดูแลด้านจิตใจที่เหมาะสมโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผโรงพยาบาลที่ผู้ใช้สามารถไปขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้

เราไม่ขอให้ผู้ใช้เปิดเผยชื่อจริงกับเราเนื่องจากเราเชื่อในความสำคัญของการไม่เปิดเผยตัวตน อย่างไรก็ตามเราขอให้ผู้ใช้ของเราแบ่งปันข้อมูลเช่นอายุและเพศ (รวมถึง LGBTQ +) ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราเข้าใจปัจจัยความเครียดที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละกลุ่มอายุและเพศ

Screen Shot 2564-04-28 at 15.44.09

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.satiapp.co/th/

https://www.facebook.com/mindfulsati