Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

ระดมทุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ รับมือโควิด 19 การระบาดระลอกใหม่

ระดมทุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ รับมือโควิด 19 การระบาดระลอกใหม่

เริ่มต้นเพียง 200 บาท สามารถมอบอุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางแพทย์

Protect Our Doctors from COVID-19

บริจาคแล้ว 7%

17,546฿ ระดับที่ 5

ปัญหา

โครงการ Protect Our Doctors from COVID-19 มีเป้าหมายหลักของการระดมทุนคือการเพิ่มศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในสถานพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ที่เป็นแนวหน้าและกำลังสำคัญในการสู้กับวิกฤต COVID-19 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กองทุน Covid-19 ระดมทุนรวม 4,072,045 บาทจากผู้บริจาค 2,440 กว่าราย (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลชนบทกว่า 318 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งในช่วงระยะเวลาของ

การระดมทุนในขณะนี้เพื่อ :
– หน้ากาก FFP2 300,000 ชิ้น (เทียบเท่า N95)
– ราคาที่คาดไว้ 6 บาท/ชิ้น
– เป้าหมายการระดมทุน 1,800,000 บาท

 

Phase 1 เราได้พยายามในการจัดหาชุด PPE จนครบจำนวน 4,000 ชุดและส่งมอบให้กับโรงพยาบาล 58 แห่งและโรงพยาบาลตำบลจาก 48 จังหวัดในประเทศไทย ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมา 

 

Phase 2 เราได้ทราบว่าชุดคลุมแบบกันน้ำยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการอยู่ เนื่องจากยังไม่มีผู้บริจาคหรือระดมทุนให้กับโรงพยาบาล ดังนั้นเราจึงตัดสินใจจัดหาชุด ชุดคลุมแบบกันน้ำ โดยเราได้จัดหาสองรุ่นคือ แบบใช้เพียงครั้งเดียวและสามารถใช้ซ้ำได้ นอกจากชุดคลุมแบบกันน้ำ แล้วเราพบโรงงานที่เป็นแหล่งผลิตมาสก์คุณภาพสูง KN95 รวมไปถึงชุด PPE ที่เป็นที่ต้องการสูงมากอีกด้วย หน้ากากที่เราจัดหามาได้ก็มีคุณภาพดี มีการรับรองมาตรฐาน GB2626 ผลิตโดยโรงงานในประเทศจีนซึ่งปกติจำหน่ายให้กับตลาดสหภาพยุโรปเท่านั้น

 

Phase 3 พร้อมแล้ว ทุกการสนับสนุนสามารถยับยั้งปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้

ในช่วงเวลาวันที่ 17 ธันวาคม 63 ได้มีการรายงานข่าวของการเกิด “การระบาดระลอกใหม่” ขึ้นในประเทศไทยและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้คือการทำให้แน่ใจว่าบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่ประจำการอยู่ในโรงพยาบาลชนบทของประเทศไทยได้รับการปกป้องที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยควรได้รับอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อลดอัตราการติดเชื้อโดยรวมในประเทศไทย จากการเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยเรามีความยินดีที่ เสียงร้องขอความช่วยเหลือได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งผ่านโครงการของเราและโครงการระดมทุนอื่น ๆ ที่นำโดยประชาชนและ บริษัทต่างๆทั่วประเทศไทย

เพราะเหตุผลนี้โครงการ Protect Our Doctors from COVID-19 จึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือแพทย์ที่จะต้องต่อสู้กับการกลับมาของการแพร่ระบาดในครั้งนี้ ทำให้เราตระหนักถึงการช่วยเหลือเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการทำงานในการระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อมอบให้แก่สถานพยาบาลให้ได้เร็วที่สุดเพื่อยับยั่งการแพร่ระบาดที่อาจจะรุนแรงขึ้นในอนาคต เพราะทีม Socialgiver เชื่อว่าการช่วยเหลือที่รวดเร็วนั้นย่อมเป็นผลดีต่อการช่วยเหลือผู้อื่นด้วย 

 

ความต้องการ

ทีม Socialgiver และเหล่าอาสาสมัครได้ทุ่มเทเพื่อพยายามเข้าถึงโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดในครั้งนี้ เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าที่ทำงานเพื่อพวกเรา โดยการส่งทรัพยากรที่พวกเขาต้องการเพื่อต่อสู้กับ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โครงการ Protect Our Doctors from COVID-19 ของเรา เป็นโครงการที่เราจัดตั้งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้าจะได้รับอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นและเพียงพอต่อพวกเขาด้วยวิธีการ โดยเร็วที่สุดเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อและช่วยเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ในการทำงานที่เป็นกำลังสำคัญในการหยุดการแพร่เชื้อในครั้งนี้ได้ และจากการทำงานในระยะของ Phase1 และ Phase2 ที่ผ่านมานั้นเราได้ช่วยเหลือและสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์ในการทำงานพวกเขามาโดยตลอด จนทำให้เราสามารถที่จะหยุดการแพร่ระบาดในช่วงเวลานั้นไปได้ จนกระทั้งตอนนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งเราจึงมีความตั้งใจที่สนับสนุนการทำงานของพวกเขาอีกครั้งและอยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อช่วนในการทำงานของทีมแพทย์ให้พวกเขาทำงานได้อย่างเต็มที่เหมือนในช่วงเวลาที่ผ่านๆ มา

ดังนั้นจากสถานการณ์ตอนนี้ที่เกิดขึ้น เรายังคงต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่เป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมการรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันได้ เพราะฉะนั้นโครงการ Protect Our Doctors from COVID-19 Phase3 จึงมีขึ้นเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมกับการรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นเพื่อช่วยสนับสนุนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยทีมงาน Socialgiver เชื่อว่าการปกป้องแพทย์แนวหน้าพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการลดการแพร่กระจายของ COVID-19 ในประเทศไทย