Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

แบ่งข้าว ปันน้ำใจ โครงการระดมทุนของซิกเซ้นส์ โฮเทลส์ รีสอร์ท สปาส์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและบุคคลรายได้น้อยในกรุงเทพฯ

แบ่งข้าว ปันน้ำใจ โครงการระดมทุนของซิกเซ้นส์ โฮเทลส์ รีสอร์ท สปาส์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและบุคคลรายได้น้อยในกรุงเทพฯ

ทุก 100 บาท สามารถช่วยบริจาคข้าว 5 กิโลกรัม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับหนึ่งครอบครัว

Got Rice? Covid Relief Fundraiser

บริจาคแล้ว 48%

48,332฿ ระดับที่ 2

แบ่งข้าว ปันน้ำใจ โครงการระดมทุนของซิกเซ้นส์ โฮเทลส์ รีสอร์ท สปาส์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและบุคคลรายได้น้อยในกรุงเทพฯ

ข้าวเป็นอาหารหลักที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของโลกใบนี้บริโภค

จากการร่วมรณรงค์ผ่าน #CovidReliefBangkok เราสามารถช่วยเหลือชุมชนของเราที่กำลังประสบกับความจำเป็นอันเร่งด่วนในครั้งนี้

เพียง 1 เดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นข้าวเพียง 1 ถ้วย หรือ 1 ถุงก็ตาม เราจะมีส่วนช่วยกันให้ยิ่งใหญ่ได้

โครงการนี้เป็นโครงการพิเศษสร้างขึ้นมาโดย ซิกเซ้นส์ โฮเทลส์ รีสอร์ท สปาส์ เพื่อระดมทุนบริจาคให้กับโครงการ Covid Relief Bangkok

ทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการระดมทุนในโครงการ Got Rice? โดยซิกเซ้นส์ จะถูกนำไปซื้อข้าวให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นในโครงการภายใต้แฮชแทค #CovidReliefBangkok

เพียง 100 บาทเท่านั้น คุณก็สามารถช่วยบริจาคข้าว 5 กิโลกรัม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับหนึ่งครอบครัวในภาวะโควิด-19 นี้ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/groups/covidreliefbkk

 

Sixsense

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

โครงการ Covid Relief ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรที่กำลังเผชิญกับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ทั้งในด้านปัญหาสุขภาพ และ ปัญหาเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้มูลนิธิสติ (http://sati.or.th/) ร่วมกับมูลนิธิ Scholars of Sustenance (https://www.scholarsofsustenance.org/) และ Urban Studies Lab (https://www.facebook.com/UrbanStudiesLab) เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนจาก Bangkok 1899 และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอีกด้วย

Covid Relief banner city

ปัญหา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคน และดูเหมือนว่าในอนาคตสถานการณ์จะทวีความรุนแรงยิ่งกว่านี้อีกหลายเท่าตัว

ในขณะที่คนบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในจังหวัด กรุงเทพฯ สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ ด้วยการกักตัวอยู่บ้าน เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัส แต่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพ ฯ อีกจำนวนมาก กลับไม่มีโอกาสในการอยู่บ้านเพื่อปกป้องตัวเองได้เลย เนื่องด้วยอาชีพที่หาเช้ากินค่ำ จึงจำเป็นต้องออกไปทำงานเพื่อหารายได้มาจุนเจือสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจึงมีโอกาสในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหากเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวก่อนหน้านี้ด้วยแล้วนั้น อาการจะยิ่งทวีความรุนแรง และได้รับผลกระทบมากกว่าคนปกติ

ผลกระทบในระยะสั้นอัตราการแพร่ระบาดควรลดน้อยลง เพื่อลดภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และลดความสูญเสียในกระบวนการรักษา

ผลกระทบในระยะยาวสถานการณ์เศรษฐกิจที่ย่ำแย่จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่รายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้ทุกอาชีพต่างได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหมด

วิธีการช่วยเหลือ

Covid Relief ได้วางแผนแจกจ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือ เจล สบู่ รวมถึงอาหารสําเร็จรูป ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทั้งนี้เราได้รับความช่วยเหลือจาก Health Volunteer Foundation ซึ่งจะช่วยให้การแจกจ่ายนี้ดำเนินไปอย่างระมัดระวังที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส นอกจากนี้เราจะใช้ข้อมูลทางประชากรศาสตร์เพื่อระบุและค้นหาแหล่งที่อยู่ของชุมชน ที่มีความขาดแคลนมากที่สุดโดยประเมินจากอายุและรายได้เป็นหลัก

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร

ทุก 300 บาท คุณสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยและอาหารสำเร็จรูปให้แก่ 1 ครอบครัว (สมาชิก 4 คน) / 1 สัปดาห์

ทั้งนี้ปริมาณในการจัดซื้อสินค้าดังกล่าว ขึ้นอยู่กับยอดบริจาค ซึ่งมีรายการสินค้า ดังนี้ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ทําความสะอาดมือ เจลล้างมือ สบู่ ผงซักฟอก อาหารกระป๋อง ข้าวสาร ผลไม้ ไข่ วัตถุดิบในการปรุงอาหาร ถุงมือ หน้ากากคลุมหน้า ชุดอนามัย เป็นต้น