เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

11

ผู้บริจาค
19% บริจาคแล้ว
9,753฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

สนับสนุนรุกขกรและยกระดับการทำงานด้านรุกขกรรมไทยให้เท่าเทียมระดับนานาชาติ

Big Trees Foundation

ทุก ๆ การบริจาคจะนำไปสนับสนุนรุกขกรไทยให้ได้ร่วมการแข่งขันปีนต้นไม้ในประเทศสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา