เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

13

ผู้บริจาค
31% บริจาคแล้ว
15,560฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

โครงการ “ต้องรอด” โดยกลุ่ม Up for Thai

Up for Thai

สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19