เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

1,000,000฿

เป้าหมาย

2106

ผู้บริจาค
43% บริจาคแล้ว
436,888฿
ระดับที่ 20 เป้าหมาย

ช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน

Thailand Recovery Fund

กองทุนที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันหน่วยงานที่ทำงานเพื่อสังคมให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการช่วยเหลือที่รวดเร็วในสภาวะฉุกเฉิน