เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

83

ผู้บริจาค
43% บริจาคแล้ว
64,873฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

กระจายความช่วยเหลือให้เข้าถึงกลุ่มคนเปราะบางอย่างทั่วถึง

Spread the Love

ทุก 1,000 บาทสามารถทำให้คนเปราะบางเข้าถึงสิทธิพื้นฐานได้