เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

200,000฿

เป้าหมาย

174

ผู้บริจาค
27% บริจาคแล้ว
54,521฿
ระดับที่ 4 เป้าหมาย

Save 100-year-old 7 Yang Na trees

Big Trees Foundation

Every 120,000 THB will save 1 of 100-year-old Yang Na trees.