เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

100,000฿

เป้าหมาย

88

ผู้บริจาค
11% บริจาคแล้ว
11,330฿
ระดับที่ 2 เป้าหมาย

สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนสามารถระบายความเครียดหรือความรู้สึกเศร้าของตัวเองได้โดยไม่ต้องเกรงกลัว

Sati App

ทุก 90 บาท สามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับอาสาสมัครหัวใจมีหูที่ผ่านการอบรมจากกรมสุขภาพจิตแล้วได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ