เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

100,000฿

เป้าหมาย

31

ผู้บริจาค
93% บริจาคแล้ว
93,136฿
ระดับที่ 2 เป้าหมาย

ระดมทุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ รับมือโควิด 19 การระบาดระลอกใหม่

Protect Our Doctors from COVID-19

เริ่มต้นเพียง 200 บาท สามารถมอบอุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางแพทย์