เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

350,000฿

เป้าหมาย

822

ผู้บริจาค
74% บริจาคแล้ว
260,033฿
ระดับที่ 7 เป้าหมาย

เป็ดไทยส่งยา

PedThaiSuPai

สนับสนุนการแจกจ่ายกล่องยาให้กับผู้ป่วย Covid-19 รอเตียง