เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

32

ผู้บริจาค
51% บริจาคแล้ว
25,989฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

ร่วมสนับสนุนชุดศิลปะดูแลใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง

Art for Cancer

โดยทุกการบริจาคสามารถช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้มีเครื่องมือที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาจิตใจควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์