เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

550,000฿

เป้าหมาย

505

ผู้บริจาค
0% บริจาคแล้ว
940฿
ระดับที่ 11 เป้าหมาย

ช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ระลอกใหม่

Covid Relief Bangkok

ทุก 300 บาท สามารถเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ได้