เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

6

ผู้บริจาค
2% บริจาคแล้ว
1,200฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้เจ้าเหมียว

Catster by Kingdom of Tigers

ทุก 3,000 บาท จะนำไปสนับสนุนวัคซีนพื้นฐานและการทำหมันแมวจร