เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

31

ผู้บริจาค
18% บริจาคแล้ว
9,183฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้เจ้าเหมียว

Catster by Kingdom of Tigers

ทุก 3,000 บาท จะนำไปสนับสนุนวัคซีนพื้นฐานและการทำหมันแมวจร