เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

30

ผู้บริจาค
16% บริจาคแล้ว
25,411฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

‘Beautiful Meowster’ by #10VELY×Socialgiver

TEN Birthday Project

ทุก 3,000 บาท จะนำไปสนับสนุนวัคซีนพื้นฐานและการทำหมันแมวจรที่อยู่ในความดูแลของ Catster