เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

15

ผู้บริจาค
61% บริจาคแล้ว
30,930฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

สนับสนุนสถานที่พักพิงสัตว์พิการและสัตว์สูงอายุ

The Voice Foundation

การบริจาคทุก 7,500 บาท จะนำไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำของสถานที่พักพิงสัตว์พิการและสัตว์สูงอายุ