Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

กระจายความช่วยเหลือให้เข้าถึงกลุ่มคนเปราะบางอย่างทั่วถึง

กระจายความช่วยเหลือให้เข้าถึงกลุ่มคนเปราะบางอย่างทั่วถึง

ทุก 1,000 บาทสามารถทำให้คนเปราะบางเข้าถึงสิทธิพื้นฐานได้

Spread the Love

บริจาคแล้ว 43%

64,873฿ ระดับที่ 3

ภาพรวม (1 นาทีในการอ่าน)

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีช่วยให้เข้าถึงข่าวสารอย่างรวดเร็ว บ่อยครั้งที่เราจะได้เห็นการระดมทุนบนสื่อออนไลน์ที่มียอดบริจาคเข้ามาถล่มทลายไม่ทันข้ามวัน เกิดปัญหาเงินบริจาคกระจุกที่บุคคลนั้น ผู้รับบริจาคได้รับเงินมากเกินจำเป็นและไม่อาจตรวจสอบได้ว่าเงินจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
ทั้งที่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินคนอื่น ๆ ก็มีอยู่จำนวนมาและอาจที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์เพื่อขอความช่วยเหลือได้

Spread the Love จึงได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยระดมทุนด้วยความตั้งใจที่จะสร้างคอมมูนิตี้ออนไลน์สำหรับเสนอชื่อคนที่ต้องการให้เข้าไปช่วยเหลือ
ซึ่งเงินบริจาคทุกๆ 1,000 บาท จะถูกนำมาใช้ในการมอบโอกาสแก่ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัญหา

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีช่วยให้เข้าถึงข่าวสารอย่างรวดเร็ว บ่อยครั้งที่เราจะได้เห็นการระดมทุนบนสื่อออนไลน์ที่มียอดบริจาคเข้ามาถล่มทลายไม่ทันข้ามวัน เกิดปัญหาเงินบริจาคกระจุกที่บุคคลนั้น ผู้รับบริจาคได้รับเงินมากเกินจำเป็นและไม่อาจตรวจสอบได้ว่าเงินจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งที่เงินก้อนนั้นสามารถกระจายความช่วยเหลือออกไปได้มากกว่านั้น

ภารกิจของ Spread the Love

Spread the Love ได้จัดสรรเงินบริจาคจากการบริจาคเพื่อนำมาช่วยเหลือเหล่าเด็กๆที่ด้อยโอกาสและธุรกิจท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อจากคอมมูนิตี้ออนไลน์จะได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวน 1,000 – 5,000 บาท และธุรกิจท้องถื่นที่ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับเงินจากการอุดหนุนของคอมมูนิตี้ ผ่านทาง Socialgiver’s Facebook Page ทำให้มีคนจำนวนมากเข้ามาร่วมกันเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการช่วยเหลือและสามาระกระจายเงินบริจาคไปให้ผู้ที่ต้องการได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยคุณ

เงินที่ได้รับจากการบริจาค ผ่านการซื้อ GiveCards หรือการบริจาคผ่านโครงการโดยตรง จะถูกนำไปจัดสรรเพื่อให้กับผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาการกระจุกตัวกันของเงินบริจาค รวมไปสนับสนุนให้เกิดการบริจาคขึ้นอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

วิธีการดำเนินงาน

  1. ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม Socialgiver
  2. รับแจ้งข้อมูลส่งต่อความช่วยเหลือ ผ่านเพจ Socialgiver ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ของทุกสัปดาห์
  3. ทีมงานรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
  4. ทีมงานติดต่อกลับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ ผ่านทาง Facebook
  5. ทำการจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือภายในสัปดาห์ที่ได้รับการติดต่อกลับ
  6. อัปเดตผลการดำเนินงานผ่านหน้าเว็บไซต์ และ Facebook Page

ดำเนินการโดย ทีมงานอาสาสมัครกระจายไม่กระจุก

ติดต่อโครงการ
Facebook Page: Socialgiver