Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

อนุรักษ์ปะการังและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

อนุรักษ์ปะการังและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

การบริจาคทุก 1,000 บาท จะนำไปสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูปะการังและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

Love Wildlife Foundation

บริจาคแล้ว 67%

33,811฿ ระดับที่ 1

ภาพรวม

มูลนิธิรักสัตว์ป่าเป็นมูลนิธิในไทยเพื่อปกป้องสัตว์ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านโครงการในด้านการวิจัย การศึกษา การสนับสนุน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานของเรามีทั้งระบบนิเวศทางบกและทางทะเล นอกจากนี้มูลนิธิยังริเริ่มศูนย์นิเวศวิทยาทางทะเลอ่าวไทย (ATMEC) ซึ่งดำเนินโครงการวิจัยและอนุรักษ์ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR) โดยศูนย์ประจำการอยู่ที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง แต่มีงานที่ต้องปฏิบัติทั้งในพื้นที่ของทะเลอ่าวไทย และฝั่งอันดามันในบางครั้ง

————————–

ปัญหา

แนวปะการังและความหลากหลายทางชีวภาพของปะการังมีความเสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น การท่องเที่ยว การประมง และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

ภารกิจของ Love Wildlife

โครงการมีเป้าหมายให้แนวปะการังมีโอกาสการรอดสูงขึ้นภายใต้แรงกดดันต่างๆก็ตาม โครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวเพื่อการตั้งตัวปะการังอ่อน และหากพบปะการังที่แตกหักอาจมีการฟื้นฟู

ทีมนักดำน้ำจะสร้างและจัดวางโครงสร้างคอนกรีตหนัก 400-450 กิโลกรัมใต้น้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวให้ปะการังอ่อนได้ตั้งตัวตามธรรมชาติ การติดตั้งโครงสร้างเพียงครั้งเดียวนี้จะส่งผลให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของปะการังประมาณ 100 ตัวภายในระยะเวลา 12-18 เดือน โครงสร้างเหล่านี้ยังสามารถใช้เป็นที่หลบภัยสำหรับสัตว์ทะเลอื่นๆ และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย หากมีการสังเกตหรือรายงานความเสียหายของปะการังอาจมาการติดตั้งโครงสร้างเพิ่มเติมเพื่อช่วยฟื้นฟูปะการังโดยตรง จะทำการติดตามและบำรุงรักษาเป็นระยะเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและรวบรวมข้อมูลสำคัญในการอนุรักษ์ปะการัง

การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยคุณ

เงินทุนนี้จะนำไปใช้กับค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้: ค่าขนส่งทางเรือ ค่าน้ำมัน ทีมดำน้ำลึก อุปกรณ์ดำน้ำ เครื่องมือและวัสดุสำหรับโครงสร้างและการติดตั้งโครงสร้างแนวปะการัง นอกจากนี้โครงสร้างแนวปะการังจำเป็นต้องมีการติดตามเพื่อตรวจสอบความมั่นคงและความสำเร็จในสองสามสัปดาห์แรกของการติดตั้ง รวมถึงการการติดตาม 12-18 เดือนหลังจากการติดตั้งเพื่อตรวจวัดความสำเร็จในการตั้งตัวของปะการังอ่อน ชิ้นปะการังหักที่ได้รับการฟื้นฟูจำเป็นต้องมีการดูแลและติดตามผลเพื่อส่งเสริมการอยู่รอดของปะการังหลังจากการปลูกถ่าย การติดตามเหล่านี้ช่วยเพิ่มโอกาสอยู่รอดของปะการังได้เป็นอย่างมาก

ทุก 1,000 บาท สามารถช่วยฟื้นฟูปะการังในอ่าวไทยได้ประมาณ 1 ต้น