Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้เจ้าเหมียว

มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้เจ้าเหมียว

ทุก 3,000 บาท จะนำไปสนับสนุนวัคซีนพื้นฐานและการทำหมันแมวจร

Catster by Kingdom of Tigers

บริจาคแล้ว 40%

60,582฿ ระดับที่ 3

ภาพรวม

Catster นั้นถูกก่อตั้งขึ้นโดยอินฟลูเอนเซอร์เจ้าของแมวบ้านทูนหัวของบ่าว หรือ เพจ Kingdom of Tigers เพื่อที่จะสร้างสถานที่พักพิงให้แมวจรก่อนที่จะเจ้าแมวเหล่านี้จะถูกรับไปเลี้ยงในบ้านที่อบอุ่น ก่อนจะเข้าสู่ Catster และหาบ้าน เจ้าเหมียวเหล่านี้จะได้รับการตรวจร่างกาย ทำวัคซีนพื้นฐานเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์และป้องกันการเกิดโรคติดต่อ รวมเข้ารับการผ่าตัดทำหมันเมื่อถึงวัยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย เพื่อควบคุมปริมาณแมว รวมทั้งเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวที่อาจเกิดขึ้นได้ในแมวหนุ่ม นำไปสู่การต่อสู้และบาดเจ็บ

หลังจากเจ้าเหมียวผ่านขั้นตอนเหล่านี้แล้วก็พร้อมย้ายเข้าไปยัง Catster ที่เป็นทั้งสถานที่พักพิงและคาเฟ่แมวจร เพื่อรอพบเพื่อนใหม่และผู้ที่สนใจเข้ามาอุปการะหรือทำความรู้จักแมว

————————–

ปัญหา

จำนวนของแมวจรนั้นเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แมวจรหลายตัวที่เราพบนั้นยังไม่เคยผ่านการรับวัคซีนพื้นฐานและทำหมัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคติดต่อหลายชนิดในหมู่แมว รวมถึงการเพิ่มปริมาณของแมวอย่างควบคุมได้ยาก

ภารกิจของ Catster

Catster มีความตั้งใจที่จะลดจำนวนแมวจรลงอย่างยุ่งยืน ผ่านการทำงานในรูปแบบของบ้านพักแมวจรที่สามารถอุปการะได้

ก่อนเจ้าเหมียวกลุ่มใหม่จะเข้าไปอยู่ร่วมกับเพื่อน ๆ แมวใน Catster นั้นต้องผ่านการตรวจเลือดเพื่อหาโรคติดต่อ และได้รับวัคป้องกันโรคซีนพื้นฐาน และหากเป็นแมวที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นหรือแมวโตก็จะต้องรับการผ่าตัดเพื่อทำหมันเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าว การปัสสาวะเพื่อสร้างอาณาเขต รวมถึงควบคุมปริมาณแมว

การดูแลแมวพื้นฐาน 1 ตัวโดยประมาณประกอบด้วย
– ค่าตรวจเลือดหาเอดส์ ลิวคีเมีย 600 บาท
– วัคซีนพื้นฐาน (พิษสุนัขบ้า, ไวรัสไข้หัดแมว, เฮอร์ปีส์ไวรัส-1, แคลิซิไวรัสแมว) 400 บาท
– ถ่ายพยาธิ หยอดเห็บหมัด 500 บาท
– ทำหมัน 1,500-1,700 บาท

รวม 3,000 บาท/ตัว

Your Impact

Catster นั้นต้องการทุนสนับสนุนในการทำงาน การบริจาคทุก ๆ 3,000 บาท จะถูกนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวัคซีนพื้นฐานและทำหมันแมวจร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Website: https://www.catsterclub.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/catsterClub/
Instagram: https://www.instagram.com/catsterclub/
TikTok: https://www.tiktok.com/@catsterclub