เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

200,000฿

เป้าหมาย

135

ผู้บริจาค
73% บริจาคแล้ว
146,823฿
ระดับที่ 4 เป้าหมาย

Wildchain แพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์และเลี้ยงดูสัตว์ป่า

Wildchain

ทุก 100 บาท นำไปช่วยพัฒนาโครงการ Wildchain