เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

181

ผู้บริจาค
5% บริจาคแล้ว
8,162฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ยังไม่อาจฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19

Thailand Recovery Fund

กองทุนที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันหน่วยงานเพื่อสังคม ให้ยังดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ