เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

100,000฿

เป้าหมาย

48

ผู้บริจาค
12% บริจาคแล้ว
12,858฿
ระดับที่ 2 เป้าหมาย

ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ยังไม่อาจฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19

Thailand Recovery Fund

กองทุนที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันหน่วยงานเพื่อสังคม ให้ยังดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ