เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

100,000฿

เป้าหมาย

135

ผู้บริจาค
15% บริจาคแล้ว
15,478฿
ระดับที่ 2 เป้าหมาย

นำวัตถุดิบส่วนเกินมาเปลี่ยนเป็นมื้ออาหารให้ชุมชนเปราะบาง

SOS - Scholars Of Sustenance

ทุก 5 บาท สามารถเปลี่ยนวัตถุดิบส่วนเกินเป็นอาหาร 1 มื้อให้กับชุมชนเปราะบางได้