เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

82

ผู้บริจาค
70% บริจาคแล้ว
106,262฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

ผ้าป่าต้นไม้ : ช่วยชีวิตต้นยางนาอายุ 100 ปีจำนวน 7 ต้น

Big Trees Project

ทุก 120,000 บาทสามารถช่วยต้นยางนาอายุ 100 ปีได้ 1 ต้น