เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

200,000฿

เป้าหมาย

991

ผู้บริจาค
16% บริจาคแล้ว
33,219฿
ระดับที่ 4 เป้าหมาย

สร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ในชุมชนคลองเตยด้วยการเรียนศิลปะการเคลื่อนไหว

Paintbrush Foundation

ทุก ๆ การบริจาคจะถูกนำไปมอบให้กับน้อง ๆ ในชุมชนคลองเตย