เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

284

ผู้บริจาค
90% บริจาคแล้ว
135,957฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

เป็ดไทยส่งยา

PedThaiSuPai

สนับสนุนการแจกจ่ายกล่องยาให้กับผู้ป่วย Covid-19 รอเตียง