เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

200,000฿

เป้าหมาย

94

ผู้บริจาค
3% บริจาคแล้ว
7,402฿
ระดับที่ 4 เป้าหมาย

ไฟรักกรองฝุ่นไฟป่า มอบอากาศสะอาดให้เด็กเล็ก

Love4Air

สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องกรองอากาศสำหรับศูนย์เด็กเล็ก 100 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่