เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

100,000฿

เป้าหมาย

94

ผู้บริจาค
18% บริจาคแล้ว
18,906฿
ระดับที่ 2 เป้าหมาย

ร่วมสนับสนุนชุดศิลปะดูแลใจแก่ผู้ป่วยมะเร็ง

Art for Cancer

โดยทุกการบริจาคสามารถช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้มีเครื่องมือที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาจิตใจควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์