เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

650,000฿

เป้าหมาย

546

ผู้บริจาค
27% บริจาคแล้ว
179,135฿
ระดับที่ 13 เป้าหมาย

ระดมทุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ต้านวิกฤตโรคติดเชื้อ โควิด 19

Protect Our Doctors from COVID-19

เริ่มต้นเพียง 200 บาท สามารถมอบอุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางแพทย์