เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

7

ผู้บริจาค
67% บริจาคแล้ว
33,811฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

อนุรักษ์ปะการังและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

Love Wildlife Foundation

การบริจาคทุก 1,000 บาท จะนำไปสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูปะการังและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล