เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

69

ผู้บริจาค
33% บริจาคแล้ว
50,302฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้เจ้าเหมียว

Catster by Kingdom of Tigers

ทุก 3,000 บาท จะนำไปสนับสนุนวัคซีนพื้นฐานและการทำหมันแมวจร