เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

50

ผู้บริจาค
84% บริจาคแล้ว
42,499฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

มอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส

Saturday School

ทุก 4,000 บาท คุณสามารถมอบโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กด้อยโอกาส 1 คน ต่อ 1 ปีการศึกษา