เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

21

ผู้บริจาค
11% บริจาคแล้ว
5,974฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

ตรวจวินิจฉัย มะเร็งเต้านม ให้กับสตรีด้อยโอกาส ในกรุงเทพฯ

Queen Sirikit Centre for Breast Cancer Foundation

ทุกๆ 3,760 บาท มอบโอกาสตรวจรักษาโรคมะเร็งเต้านมให้สตรีด้อยโอกาสในชุมชนแออัด